Systemy nawadniające

Wprowadzając do oferty naszej firmy, sprzedaż i realizację kompletnych systemów nawadniających, mieliśmy przede wszystkim na względzie zapewnienie naszym Klientom zadowolenia z wypoczynku wśród utrzymanych w dobrej kondycji roślin. Odpowiednio zdrowe rośliny, latem dostarczają chłodnego cienia a zimą mogą znacząco redukować wpływ zimnych wiatrów.

 

Z perspektywy czasu okazało się, że korzyści z posiadania systemu nawadniającego są niewspółmiernie większe.Niezawodność systemu i jego elastyczność w dostosowywaniu do potrzeb użytkownika, pozwala na całkowity relaks naszych Klientów w czasie realizacji procesu nawadniania. Oprócz oszczędności czasu w krótkim czasie możemy zaobserwować nawet 40% spadek zużycia wody. Optymalne wykorzystanie wody pozwala nam chronić środowisko przez ograniczenie zużycia naturalnych źródeł wody. Inwestycja w system nawadniający podnosi wartość posesji naszych Klientów a pośrednio przyczynia się do tworzenia nawodnionej strefy buforowej, która może zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia. Dobrze nawodnione i odżywione rośliny mogą szybko stać się barierą dla ulicznego hałasu.

 

Zapraszamy do kontaktu z naszym profesjonalnym instalatorem, który pomoże określić potrzeby Twojego ogrodu. Na podstawie sporządzonej specyfikacji produktów, dokona wyceny i po realizacji zamówienia ustali najbardziej dogodny dla Ciebie termin realizacji projektu.

 

Podejmiemy się również zaprojektowania systemu nawadniającego, bazując na Twoim szkicu ogrodu. Potrzebujemy do tego; wymiarów, określenia powierzchni wymagających nawodnienia, usytuowania źródła wody i ewentualnych przeszkód.
Gotowy szkic prosimy przesłać drogą elektroniczną lub dostarczyć do siedziby firmy.